The Full Wiki

More info on Top Belarusians (ethnic group): All

Top Belarusians (ethnic group): All: Trending topics

Advertisements
  

The following are the current most viewed articles on Wikipedia within Wikipedia's Top Belarusians (ethnic group): All category. Think of it as a What's Hot list for Top Belarusians (ethnic group): All. More info »

This is a beta release and so the figures may be a day or two out of date. We'd love to get your thoughts.

Top Belarusians (ethnic group): All

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Andrei Arlovski 3797
2 Kazimir Malevich, painter 1557
3 Aliaksandr Hleb 1272
4 Alexander Lukashenko 899
5 Alexander Rybak 886
6 Victoria Azarenka 439
7 Olga Korbut 375
8 Alexander Bogdanov 211
9 Max Mirnyi 167
10 Vitaly Scherbo 152
11 Vitali Kutuzov 116
12 Pavel Sukhoi 99
13 Chiang Fang-liang 97
14 Francysk Skaryna 86
15 Rogneda of Polotsk 79
16 Alexander Medved 73
17 Valeria Novodvorskaya 63
18 Yanka Kupala 61
19 Zianon Pazniak 50
20 Boris Kit 45
21 Ivonka Survilla 43
22 Dmitri Markov 31
23 Yakub Kolas 27
24 Vintsent Dunin-Martsinkyevich 26
25 Raman Piatrushenka 23
26 Sergei Gurenko 22
27 Yury Bandazhevsky 20
28 Ales Adamovich 20
29 Zmitser Dashkevich 18
30 Alexander S. Potupa 17
31 Maxim Tank 15
32 Vladimir and Alexander Artemev 13
33 Rostislav Yankovsky 12
34 Zair Azgur, sculptor 9
35 Vladimir Platonov 9
36 Anzhela Atroshchenko 9
37 Yanka Maur 8
38 Ivan Khrutsky, painter 8
39 Boris Nikolayevich Belousov 8
40 Franak Viacorka 7
41 Hienadz Kliauko 7
42 Igor Luchenok 6
43 Symon Budny 6
44 Edward Radzukevich 5
45 Ivan Shamiakin 5
46 Siarhey Balakhonau 5
47 Kirill Turovsky < 5
48 Mikhas Lynkov < 5
49 Svetlana Boguinskaya < 5
50 Vitaly Volsky < 5
51 Nikolay Seleshchuk, painter < 5
52 Michail Elsky < 5
53 Vladimir Dorokhin < 5
54 Vera Gavrilyuk, weaver < 5
55 Kondrat Krapiva < 5
56 Grigory Shirma < 5
57 Valentin Vankovich, painter < 5
58 Spiridon Sobol < 5
59 Viktor Turov < 5
60 Mikalay Husowski < 5
61 Vital Voranau < 5
62 Lev Gumilevskiy, sculptor < 5
63 Zhores Ivanovich Alferov < 5
64 Gleb Glebov < 5
65 Victor Dashuk < 5
66 Roman Semashkevich, painter < 5
67 George Konissky < 5
68 Grigory Borodulin < 5
69 Ivan Akhremchik, painter < 5
70 Aleksei Dudarev < 5
71 Yury Tarich < 5
72 Nikolay Kupava, painter, graphic artist < 5
73 Valdimir and Elena Petkevich < 5
74 Vitold Belynitskiy-Birulya, painter < 5
75 Vladislav Golubok < 5
76 Fiodar FiodaraÅ­ < 5
77 Alexei Kuzmich, painter < 5
78 Yury Darashkevich, painter < 5
79 Dmitry Smolsky < 5
80 Nikolai Litvin < 5
81 Maxim Bogdanovich < 5
82 Meletiy Smotritski < 5
83 Evgeny Tikotsky < 5
84 Nikolai Aladov < 5
85 Sergey Beltukov < 5
86 Aleksandr Ilyinsky < 5
87 Ignat Buynitsky < 5
88 Andrei Bembel, sculptor < 5
89 Iosif Zhinovich < 5
90 Kastuś Kalinoǔski < 5
91 Vincuk Viačorka < 5
92 Aleksandr Kishchenko, painter < 5
93 Euphrosyne of Polotsk < 5
94 Vasyl Tsyapinski < 5
95 Viktor Dubrovski < 5
96 Aleksei Glebov, sculptor < 5
97 Mikhail Ptashuk < 5
98 Nil Gilevich < 5
99 Vasil BykaÅ­ < 5
100 Vasil' Ciapinski < 5
101 Nikolay Goussovsky < 5
102 Vladimir Dukelsky < 5
103 Mikałaj Sudziłoŭski < 5
104 Natalya Zaloznaya, painter < 5
105 Maria Shevtsova, painter < 5
106 Evgeny Glebov < 5
107 Stanislav Shushkevich < 5
108 Vladimir Korol, architect < 5
109 Anatoly Bogatyrev < 5
110 Theodor Narbut < 5
111 Andrei Mdivani < 5
112 Juri Semenako < 5
113 Evgeny Poplavsky < 5
114 Vladimit Kondrusevich < 5
115 Uładzimir Karatkievič < 5
116 Sergei Selikhanov, sculptor < 5
117 Gavriala Vashchenko, painter < 5
118 Viktor Copytsko < 5
119 Ignaty Hreptovich < 5
120 Mikałaj Ułaščyk < 5
121 Svetlana Aleksisevich < 5
122 Mikhail Savitsky, painter < 5
123 Igor Dobrolyubov < 5
124 Alaksandar Milinkievič < 5

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message