The Full Wiki

More info on Top Polish Socialist Party politicians: All

Top Polish Socialist Party politicians: All: Trending topics

Advertisements
  

The following are the current most viewed articles on Wikipedia within Wikipedia's Top Polish Socialist Party politicians: All category. Think of it as a What's Hot list for Top Polish Socialist Party politicians: All. More info »

This is a beta release and so the figures may be a day or two out of date. We'd love to get your thoughts.

Top Polish Socialist Party politicians: All

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Julian Grobelny 72
2 Wanda Wasilewska 51
3 Tomasz Arciszewski 37
4 Kazimierz Sosnkowski 32
5 Leon Wasilewski 29
6 Julian Hochfeld 25
7 Aleksander Prystor 22
8 Feliks Kon 20
9 Aleksander Sulkiewicz 18
10 Halina Krahelska 17
11 Piotr Ikonowicz 16
12 Tadeusz Tomaszewski 16
13 Henryk Minkiewicz 14
14 Feliks Gross 14
15 Zygmunt Zaremba 11
16 Edward Abramowski 11
17 Herman Lieberman 11
18 Stefan Aleksander Okrzeja 9
19 Norbert Barlicki 9
20 Kazimierz Kelles-Krauz 8
21 Kazimierz Pietkiewicz 8
22 Antoni Zdanowski 7
23 Józef Piłsudski 7
24 Witold Jodko-Narkiewicz 5
25 Maria Koszutska 5
26 Andrzej Nowicki 5
27 Zygmunt Marek 5
28 Adam Ostrowski 5
29 Tytus Filipowicz 5
30 Stanisław Leszczycki < 5
31 Adam Szczypiorski < 5
32 Władysław Jagiełło < 5
33 Stefan Zbrożyna < 5
34 Artur Szewczyk < 5
35 Henryk Jabłoński < 5
36 Ryszard Obrączka < 5
37 Kazimierz Rusinek < 5
38 Krzysztof Markuszewski < 5
39 Ignacy Boerner < 5
40 Stefan Matuszewski < 5
41 Stanisław Wojciechowski < 5
42 Krzysztof Dunin-Wąsowicz < 5
43 Łukasz Foltyn < 5
44 Antoni Czajor < 5
45 Maria Walczyńska-Rechmal < 5
46 Adam Rapacki < 5
47 Stanisław Hempel < 5
48 Stanisław Garlicki < 5
49 Lidia Ciołkosz < 5
50 Jan Mulak < 5
51 Mieczysław Niedziałkowski < 5
52 Kazimierz Bagiński < 5
53 Bernard Szapiro < 5
54 Władysław Kunicki < 5
55 Herman Diamand < 5
56 Wincenty Markowski < 5
57 Stanisław Werner < 5
58 Matylda Kretkowska < 5
59 Rajmund Jaworowski < 5
60 Władysław Kozdra < 5
61 Stefan Nędzyński < 5
62 Maria Juszkiewicz < 5
63 Konstancja Jaworowska < 5
64 Roman Stefanowski < 5
65 Konstanty Jagiełło < 5
66 Bogdan Lewandowski < 5
67 Józef Feliks Ciszewski < 5
68 Bolesław Limanowski < 5
69 Janina Prystorowa < 5
70 Tadeusz Rechniewski < 5
71 Alfred Ajnenkiel < 5
72 Leszek Raabe < 5
73 Czesław Borowczyk < 5
74 Adam Próchnik < 5
75 Michał Szuldenfrei < 5
76 Zofia Moraczewska < 5
77 Jan Bielawski < 5
78 Witold Wyspiański < 5
79 Walery Antoni Wróblewski < 5
80 Romuald Jarmułowicz < 5
81 Mieczysław Mańkowski < 5
82 Janusz Obodowski < 5
83 Bolesław Drobner < 5
84 Adam Bujno < 5
85 Stanisław Grylowski < 5
86 Wacław Tułodziecki < 5
87 Jan Nosal < 5
88 Feliks Perl < 5
89 Franciszek Trąbalski < 5
90 Józef Kwiatek < 5
91 Adam Pragier < 5
92 Józef Wiechuła < 5
93 Jan Palowicz < 5
94 Romuald Miller < 5
95 Emil Caspari < 5
96 Edward Osóbka-Morawski < 5
97 Józef Ciągliński < 5
98 Marian Nowicki < 5
99 Stanisław Jędrzejewski < 5
100 Henryk Sławik < 5
101 Wanda Krahelska < 5
102 Stanisław Wąsik < 5
103 Józef Sztwiertnia < 5
104 Józef Badura < 5
105 Władysław Marian Zawadzki < 5
106 Jan Cynarski < 5
107 Adam Uziembło < 5
108 Władysław Uziembło < 5
109 Jan Stefan Haneman < 5
110 Michał Kaczorowski < 5
111 Stanisław Opałko < 5
112 Adolf Palowicz < 5
113 Jerzy Lazar < 5
114 Józef Grzecznarowski < 5
115 Wacław Kostek-Biernacki < 5
116 Marian Malinowski < 5
117 Tomasz Truskawa < 5
118 Andrzej Kowalski < 5
119 Franciszek Zawada < 5
120 Józef Cyrankiewicz < 5
121 Roman Gajzler < 5
122 Władysław Kowalski < 5
123 Gustaw Daniłowski < 5
124 Mieczysław Mastek < 5
125 Zofia Praussowa < 5
126 Konstanty Dąbrowski < 5
127 Wiktor Trojanowski < 5
128 Aleksy Rżewski < 5
129 Lucjan Rudnicki < 5
130 Aleksy Bień < 5
131 Eugeniusz Grochal < 5
132 Henryk Południak < 5
133 Bolesław Ostrowski < 5
134 Teodor Duracz < 5
135 Sylwester Zawadzki < 5
136 Lucjan Motyka < 5
137 Teodor Piotrowski < 5
138 Edward Abramowicz < 5
139 Aleksander Napiórkowski < 5
140 Jan Stańczyk < 5
141 Maksymilian Horwitz < 5
142 Józef Biniszkiewicz < 5
143 Kazimierz Wojciechowski < 5
144 Włodzimierz Reczek < 5
145 Józef Deptuła < 5
146 Stanisław Kowalczyk < 5
147 Tadeusz Dietrich < 5
148 Andrzej Werblan < 5
149 Andrzej Lipski < 5
150 Stanisław Chudoba < 5
151 Jan Strożecki < 5
152 Edward Szymański < 5
153 Edward Bugajski < 5
154 Tadeusz Reger < 5
155 Marian Rybicki < 5
156 Alfred Urbański < 5
157 Franciszek Mazur < 5
158 Józef Dzięgielewski < 5
159 Walery Sławek < 5
160 Paweł Czudek < 5
161 Bolesław Berger < 5
162 Aleksander Dębski < 5
163 Andrzej Ziemski < 5
164 Stanisław Więckowski < 5
165 Jerzy Panek < 5
166 Stefan Cendrowski < 5
167 Sylwester Wojewódzki < 5
168 Józef Dąbrowski < 5
169 Medard Downarowicz < 5
170 Andrzej Piotr Studziński < 5
171 Rafał Praga < 5
172 Jan Józef Lipski < 5
173 Tadeusz Nowakowski < 5
174 Józef Machej < 5
175 Franciszek Jóźwiak < 5
176 Stefan Arski < 5
177 Jan Maurycy Borski < 5
178 Eugeniusz Przetacznik < 5
179 Adam Szynkman < 5
180 Bolesław Dratwa < 5
181 Zuzanna Dąbrowska < 5
182 Stanisław Niemyski < 5
183 Jacek Kasprzyk < 5
184 Antoni Pajdak < 5
185 Eugeniusz Ajnenkiel < 5
186 Julian Grabowski < 5
187 Oskar Lange < 5
188 Stanisław Posner < 5
189 Henryk Baron < 5
190 Franciszek Białas < 5
191 Józef Pinior < 5
192 Kazimierz Pużak < 5
193 Antoni Purtal < 5
194 Antoni Pająk < 5
195 Krystyna Cała < 5
196 Stanisław Gross < 5
197 Władysław Studnicki < 5
198 Adam Kuryłowicz < 5
199 Stanisław Tołwiński < 5
200 Władysław Dehnel < 5
201 Zofia Wasilkowska < 5
202 Bronisław Ziemięcki < 5
203 Tadeusz Hołówko < 5
204 Wawrzyniec Gałaj < 5
205 Julian Maliniak < 5
206 Tadeusz Szturm de Sztrem < 5
207 Feliks Baranowski < 5
208 Ludwik Cohn < 5
209 Józef Siemek < 5
210 Kazimierz Błaszczyk < 5
211 Zdzisław Tomasz Rogalewicz < 5
212 Jerzy Cieślak < 5
213 Wilhelm Topinek < 5
214 Mieczysław Hoffman < 5
215 Ludwik Grosfeld < 5
216 Karol Grossmann < 5
217 Marian Peters < 5
218 Janusz Kowalski < 5
219 Bolesław Jędrzejowski < 5
220 Tadeusz Prokopowicz < 5
221 Jan Strzelecki < 5
222 Stanisław Szwalbe < 5
223 Mieczysław Popiel < 5

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message