The Full Wiki

More info on Top Polish composers: 20th Century and Contemporary

Top Polish composers: 20th Century and Contemporary: Trending topics

Advertisements
  

The following are the current most viewed articles on Wikipedia within Wikipedia's Top Polish composers: 20th Century and Contemporary category. Think of it as a What's Hot list for Top Polish composers: 20th Century and Contemporary. More info »

This is a beta release and so the figures may be a day or two out of date. We'd love to get your thoughts.

Top Polish composers: 20th Century and Contemporary

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Krzysztof Penderecki (born 1933) 691
2 Ignacy Jan Paderewski (1864–1941) 474
3 Karol Szymanowski (1882–1937) 323
4 Zbigniew Preisner (born 1955) 215
5 Wojciech Kilar (born 1932) 170
6 Jan A. P. Kaczmarek (born 1953) 161
7 Krzysztof Komeda (1931–1969) 110
8 Piotr Rubik (born 1968) 100
9 Marek Grechuta (1945–2006) 77
10 Andrzej Panufnik (1914–1991) 61
11 Feliks Nowowiejski (1877–1946) 55
12 Alexandre Tansman (1897–1986) 53
13 Grzegorz Turnau (born 1967) 38
14 Kazimierz Serocki (1922–1981) 35
15 Krzysztof Meyer (born 1943) 29
16 Hanna Kulenty (born 1961) 25
17 Stefan Kisielewski (1911–1991) 20
18 Zygmunt Konieczny (born 1937) 18
19 Roman Maciejewski (1910–1998) 18
20 Tadeusz Baird (1928–1981) 15
21 Konstanty Gorski (1859–1924) 14
22 Cezary Ostrowski (born 1962) 10
23 Zbigniew Turski (1908–1979) 7
24 Grażyna Bacewicz (1909–1969) 6
25 Marian Sawa (1937–2005) 6
26 Henryk Górecki (born 1933) 5
27 Sebastian Krajewski (born 1975) 5
28 Józef Koffler (1896–1944) < 5
29 Ludomir Różycki (1884–1953) < 5
30 Czesław Niemen (1939–2004) < 5
31 Witold Rudziński (1913–2004) < 5
32 Sebastian Szymański (born 1982) < 5
33 Bogusław Schaeffer (born 1929) < 5
34 Mieczysław Weinberg (1919–1996) < 5
35 Mieczysław Karłowicz (1876–1909) < 5
36 Kazimierz Wiłkomirski (1900–1995) < 5
37 Szymon Laks (1901–1983) < 5
38 Witold Lutosławski (1913–1994) < 5
39 Paweł Łukaszewski (born 1963) < 5
40 Adam Falkiewicz (1980–2007) < 5
41 Bolesław Szabelski (1896–1979) < 5
42 Franciszek Brzeziński (1867–1944) < 5
43 Szczesny Jabłoński (born 1987) < 5
44 Elżbieta Sikora (born 1943) < 5
45 Zygmunt Denis Antoni Jordan de Stojowski (1870–1946) < 5
46 Paweł Szymański (born 1954) < 5
47 Emil Młynarski (1870–1935) < 5
48 Marek Stachowski (1936–2004) < 5
49 Bronisław Kaper (1902–1983) < 5
50 Michał Spisak (1914–1965) < 5
51 Marta Ptaszyńska (born 1943) < 5
52 Paweł Mykietyn (born 1971) < 5
53 Władysław Szpilman (1911–2000) < 5
54 Andrzej Czajkowski (1935–1982) < 5

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message