The Full Wiki

More info on Top places in Gwynedd (categorised): All

Top places in Gwynedd (categorised): All: Trending topics

Advertisements
  

The following are the current most viewed articles on Wikipedia within Wikipedia's Top places in Gwynedd (categorised): All category. Think of it as a What's Hot list for Top places in Gwynedd (categorised): All. More info »

This is a beta release and so the figures may be a day or two out of date. We'd love to get your thoughts.

Top places in Gwynedd (categorised): All

Rank Topic Wikipedia views
Oct 21 2010
1 Southern Snowdonia (the southern part of the Snowdonia National Park) 969
2 Aberdaron 592
3 Bethel 361
4 Caernarfon 354
5 Porthmadog 188
6 Dolgellau 137
7 Pwllheli 121
8 Harlech 120
9 Llanberis 120
10 Bethesda 112
11 Barmouth 111
12 Tywyn 106
13 Aberdyfi 98
14 Trawsfynydd 97
15 Penrhyndeudraeth 95
16 Abersoch 93
17 Criccieth 92
18 Nefyn 90
19 Bala 87
20 Beddgelert 83
21 Garth 82
22 Aber 79
23 Maentwrog 54
24 Y Felinheli 46
25 Llanbedr 46
26 Corris 43
27 Llanystumdwy 42
28 Arthog 41
29 Ffestiniog 41
30 Llanaelhaearn 39
31 Llandwrog 36
32 Waunfawr 36
33 Tudweiliog 36
34 Betws Garmon 35
35 Botwnnog 33
36 Deiniol 33
37 Llanrug 33
38 Llanllyfni 33
39 Llanengan 31
40 Ganllwyd 31
41 Arllechwedd 30
42 Llanbedrog 30
43 Groeslon 30
44 Penygroes 30
45 Llannor 28
46 Abererch 28
47 Llanelltyd 27
48 Llanuwchllyn 27
49 Deiniolen 26
50 Clynnog Fawr 26
51 Pennal 26
52 Dolbenmaen 26
53 Llandygai 25
54 Llangelynin 25
55 Rachub 25
56 Dolbenmaen 24
57 Llanwnda 24
58 Cwm y Glo 23
59 Talsarnau 23
60 Llanfair 22
61 Pistyll 22
62 Morfa Nefyn 19
63 Llanfihangel-y-Pennant 18
64 Dyffryn Ardudwy 17
65 Buan 16
66 Bontnewydd 14
67 Llanfrothen 8
68 Ogwen 7
69 Clynnog 6
70 Llanycil 5
71 Llanllechid 5
72 Llanegryn 5
73 Porthmadog East < 5
74 Peblig < 5
75 Seiont < 5
76 Corris / Mawddwy < 5
77 Llangywer < 5
78 Pwllheli North < 5
79 Marchog < 5
80 LlÅ·n Peninsula < 5
81 Porthmadog Tremadog < 5
82 Harlech/Talsarnau < 5
83 Mawddwy < 5
84 Llandderfel < 5
85 Porthmadog West < 5
86 Cadnant < 5
87 Hendre < 5
88 Efailnewydd/Buan < 5
89 Menai (Bangor) < 5
90 Bryn-crug < 5
91 Hirael < 5
92 Bangor < 5
93 Llanddeiniolen < 5
94 Dolgellau (North) < 5
95 Menai (Caernarfon) < 5
96 Pentir < 5
97 Bowydd and Rhiw < 5
98 Penisarwaun < 5
99 Brithdir and Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd < 5
100 Bryncrug / Llanfihangel < 5
101 Dewi < 5
102 Pwllheli South < 5
103 Gerlan < 5
104 Glyder < 5
105 Diffwys and Maenofferen < 5
106 Teigl < 5
107 Tregarth and Mynydd Llandygai < 5
108 Aberdovey < 5
109 Dolgellau (South) < 5
110 Brithdir and Llanfachreth < 5

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message